Thứ 2, 02/10/2023, 01:27[GMT+7]

Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều ngày 16/6, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các ngành có liên quan tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương...

16.06.2023 | 16:25 PM

Thống nhất nội dung chương trình giám sát và phản biện xã hội năm 2023

Chiều ngày 30/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương thống nhất nội dung chương trình giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban...

30.12.2022 | 17:10 PM

Thống nhất nội dung, chương trình giám sát và phản biện xã hội năm 2022

Chiều 14/1, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2021, thống nhất nội dung, chương trình giám sát và...

14.01.2022 | 19:24 PM

Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chiều ngày 28/6, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm...

28.06.2021 | 18:17 PM

Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh

Sáng ngày 23/2, Thường trực HĐND tỉnh - UBND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột...

23.02.2021 | 14:48 PM

Thống nhất nội dung kỳ họp HĐND tỉnh

Sáng ngày 31/7, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để giải...

31.07.2020 | 16:16 PM

Thống nhất nội dung thảo luận tổ, ý kiến thảo luận tại hội trường

Chiều ngày 10/7, HĐND tỉnh tổ chức họp với các tổ đại biểu thống nhất ý kiến thảo luận tổ, ý kiến phát biểu thảo luận tại hội trường vào sáng ngày...

10.07.2020 | 20:04 PM

Thống nhất nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh

Sáng ngày 7/7, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách hoạt động của HĐND tỉnh;...

07.07.2020 | 16:28 PM