Thứ 2, 22/07/2024, 21:16[GMT+7]

Khảo sát phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Vũ Thư

Thứ 4, 13/09/2023 | 17:42:36
18,659 lượt xem
Chiều ngày 13/9, đoàn công tác của Sở Nội vụ làm việc với UBND huyện Vũ Thư để khảo sát, nắm tình hình thực tế việc xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 tại địa bàn.

Đại diện đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Theo các văn bản quy định, giai đoạn 2023 – 2025, huyện Vũ Thư có 3 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp là: xã Vũ Vinh, xã Dũng Nghĩa, thị trấn Vũ Thư. Tuy nhiên, thị trấn Vũ Thư và xã Dũng Nghĩa nằm trong quy hoạch đô thị Vũ Thư mở rộng nên không thực hiện sắp xếp, chỉ còn xã Vũ Vinh thuộc diện phải sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025. Huyện dự kiến xây dựng phương án thành lập đơn vị hành chính cấp xã mới trên cơ sở sáp nhập diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 3 xã: Vũ Vinh, Vũ Vân, Việt Thuận. Các đánh giá tác động về hoạt động quản lý nhà nước, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, phương án sắp xếp đội ngũ cán bộ dôi dư, sắp xếp trụ sở, tài sản công… khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã mới đã được huyện khảo sát, xây dựng.

Đại biểu xã Việt Thuận phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, thông qua ý kiến đóng góp, phát biểu của đoàn công tác và cán bộ, lãnh đạo các địa phương, UBND huyện Vũ Thư đề xuất với Sở Nội vụ cho phép huyện thay đổi phương án, khẩn trương bàn bạc để xây dựng phương án mới theo hướng mở hơn, không chỉ phù hợp ở hiện tại mà còn đáp ứng các yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo, phù hợp quy hoạch chung của tỉnh và tạo tiền đề phát huy tối đa phát triển kinh tế, xã hội của các xã, huyện.

Đoàn công tác nhất trí với đề xuất của UBND huyện và nhấn mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện, tuy nhiên quá trình thực hiện sẽ gặp nhiều khó khăn. Huyện và các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Huy động các đơn vị, địa phương đóng góp công sức, trí tuệ, khẩn trương xây dựng 1 phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tối ưu nhất, vừa đáp ứng các yêu cầu hiện hành, phù hợp quy hoạch chung của tỉnh, huyện, sát với thực tiễn của địa phương, có tính khả thi cao, đặc biệt tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, nhân dân và giảm thiểu tác động tiêu cực từ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Quỳnh Lưu