Thứ 2, 27/05/2024, 00:50[GMT+7]

300 đại biểu tham dự học tập, quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:59:48
7,691 lượt xem
Sáng ngày 19/4, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (khóa VIII), nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự hội nghị.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh quán triệt một số nội dung tại hội nghị. 

300 đại biểu là cán bộ hội nông dân các cấp đã được quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị  (khóa XIII) về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (khóa VIII), nhiệm kỳ 2023 - 2028; nội dung chính của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (khóa VIII).

Theo đó, Nghị quyết của Bộ Chính trị đã đề ra các mục tiêu cụ thể: hàng năm phấn đấu kết nạp từ 200.000 hội viên nông dân mới trở lên; 100% cán bộ hội nông dân chuyên trách, chi hội trưởng hội nông dân được bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ; đào tạo, bồi dưỡng nghề cho trên 250.000 hội viên nông dân, lao động nông thôn; nâng cao trình độ, kỹ năng cho trên 50.000 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện; thành lập mới 5.000 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 500 chi hội nông dân nghề nghiệp; vận động trên 450.000 hội viên nông dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; thành lập mới 1.000 tổ hợp tác, 200 hợp tác xã nông nghiệp; trên 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; trên 50.000 hội viên nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp toàn thể cán bộ, hội viên nông dân, nhất là các cán bộ chủ chốt, chuyên trách các cấp hội nắm vững nội dung các nghị quyết. Từ đó cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết kịp thời, sáng tạo, hiệu quả, tạo khí thế, phong trào thi đua sôi nổi ở các cấp hội, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguyễn Triệu