Thứ 3, 05/12/2023, 03:36[GMT+7]

65 năm ấy biết bao ân tình

Thứ 5, 26/10/2023 | 19:20:48
2,549 lượt xem
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm đặc biệt cho Đảng bộ và nhân dân Thái Bình. Từ năm 1946 đến ngày Bác đi xa, dù bận bao công việc nhưng đã 5 lần Người về thăm Thái Bình. Ngày 26/10/1958, Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ ba. Những lời căn dặn giản dị, thân thương, trìu mến của Người 65 năm về trước đã trở thành kim chỉ nam, động lực to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình nỗ lực vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Video: 261023-ph%C%BA%A5y_bi%E1%BA%BFt_bao_%C3%A2n_t%C3%ACnh_b%E1%BA%A3n_3.mp4?_t=1698322773

 Nguyễn Hình – Thu Thủy – Tiến Đạt