Thứ 5, 22/02/2024, 11:47[GMT+7]

Xuất bản cuốn sách về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ 4, 17/01/2024 | 08:09:52
2,443 lượt xem
Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn công lao to lớn của Bác Hồ đối với cách mạng Việt Nam, về tấm gương đạo đức thanh cao của Người, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ bảy có sửa chữa, bổ sung cuốn sách “Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời” của TS Trần Viết Hoàn.

Cuốn sách “Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời”.

Theo Nhà xuất bản, trong quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và vai trò của đạo đức trong đấu tranh cách mạng.

Thấu hiểu đạo đức là nền tảng, là cái gốc của người cách mạng nên suốt đời, Người kiên trì giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Đồng thời, Người luôn thường xuyên tự rèn luyện và nêu một tấm gương đạo đức mẫu mực có tính nhất quán từ lời nói đến việc làm, từ việc lớn đến việc nhỏ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

Người cho rằng, mọi thói hư, tật xấu của cán bộ, đảng viên đều xuất phát từ lòng tham muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân mình. Người cho đó là chủ nghĩa cá nhân vô cùng nguy hiểm, nó sinh ra hàng trăm thứ bệnh, đó là bệnh: quan liêu, tham nhũng, bè phái, xu nịnh, hiếu danh, kiêu ngạo...

Người yêu cầu cán bộ, đảng viên và nhân dân ta phải dùng phương thuốc tự phê bình và phê bình một cách thường xuyên, triệt để mới đánh bại và quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Cuốn sách “Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời” gồm một số bài viết ngắn gọn, mộc mạc, chân thực nhưng hết sức sinh động về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác cũng như những sinh hoạt đời thường của Người.

Những chỉ bảo ân cần cùng những lời dạy thiết thực về đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là sự kết tinh những giá trị đạo đức, nhân văn của Người; là vũ khí để nhân dân ta đấu tranh chống lại các hiện tượng tha hóa về đạo đức xã hội hiện nay.

Bao năm tháng trôi qua, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng đến nay vẫn còn nguyên giá trị và mang hơi thở của thời đại. Tấm gương đạo đức của Người đã chinh phục mọi tấm lòng, mọi con người gần xa, và Người còn sống mãi trong trái tim nhân loại.

Theo: nhandan.vn