Chủ nhật, 04/12/2022, 06:12[GMT+7]

Phấn đấu đến năm 2025 cả nước có ít nhất 10.000 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên

Thứ 6, 09/09/2022 | 15:09:32
8,480 lượt xem
Sáng ngày 9/9, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 – 2025. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Sau hơn 4 năm triển khai, chương trình OCOP đã tạo sự lan toả mạnh mẽ, được triển khai đồng bộ, rộng khắp, các địa phương chủ động triển khai. Đến hết tháng 8 năm 2022, toàn quốc có 8.478 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên của 4.351 chủ thể. Trong đó, có 65,4% sản phẩm 3 sao, 33,4% sản phẩm 4 sao, 1% sản phẩm tiềm năng 5 sao và 0,2% sản phẩm 5 sao. Với quan điểm OCOP là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị, là giải pháp và nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025, Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình OCOP giai đoạn 2021 – 2025 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, cả nước có ít nhất 10.000 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có khoảng 400 – 500 sản phẩm OCOP đạt 5 sao; ưu tiên phát triển các HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa, phấn đấu ít nhất có 40% chủ thể OCOP là HTX, 30% chủ thể là doanh nghiệp nhỏ và vừa; ít nhất 50% làng nghề truyền thống có sản phẩm OCOP.

Cơ sở chế biến giò, chả, xúc xích của Công ty TNHH Thực phẩm Bảo An T&V (Vũ Thư). 

Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 được xác định là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng NTM. Mục tiêu của chương trình là đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương, nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững. Để triển khai chương trình, cần tập trung vào các nội dung như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền; hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn triển khai chương trình; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý du lịch, kiến thức thị trường, kỹ năng về hoạt động du lịch; xây dựng các điểm đến, sản phẩm du lịch nông thôn, hình thành các tour, tuyến du lịch nông thôn gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và bảo vệ môi trường; tổ chức các sự kiện giới thiệu và kết nối cung - cầu du lịch nông thôn.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích tình hình phát triển sản phẩm OCOP và kinh tế nông thôn tại các địa phương hiện nay. Khẳng định tầm quan trọng của nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP và phát triển kinh tế nông thôn, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp nâng tầm sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, xây dựng miền quê đậm đà bản sắc, khơi dậy tiềm năng du lịch nông thôn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình OCOP và du lịch nông thôn trong xây dựng NTM đồng thời đề nghị từng cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hành động tham gia chương trình một cách cụ thể, sáng tạo. Bố trí nguồn ngân sách địa phương lồng ghép các nguồn vốn về tổ chức triển khai thực hiện hai chương trình, hỗ trợ đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm, điểm du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM; nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, du lịch nông nghiệp, nông thôn phù hợp với định hướng và điều kiện thực tế của địa phương.

Tại hội nghị, Văn phòng điều phối NTM Trung ương đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công nhận sản phẩm OCOP quốc gia năm 2020.

Ngân Huyền