Thứ 2, 28/11/2022, 11:09[GMT+7]

Đến năm 2030 có trên 20% HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

Thứ 3, 13/09/2022 | 16:30:25
7,774 lượt xem
Sáng ngày 13/9, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt một số nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) cho các thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh; giám đốc các HTX nông nghiệp, phi nông nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những vấn đề mới, cốt lõi của các nghị quyết: Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 20).

Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng trình bày chương trình hành động của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20. Với mục tiêu phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững, thực sự là thành phần quan trọng trong nền kinh tế, chương trình hành động đề ra mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 412 tổ hợp tác, 475 HTX và 3 liên hiệp HTX trở lên; bảo đảm 65% tổ chức kinh tế tập thể đạt loại tốt, khá, trong đó có ít nhất 55% tham gia liên kết theo chuỗi giá trị. Có trên 20% HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Đến năm 2045, phấn đấu thu hút tối thiểu 20% dân số tham gia các tổ chức kinh tế tập thể, có ít nhất 75% tổ chức kinh tế tập thể tham gia chuỗi liên kết.

Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt, hội nghị có ý nghĩa quan trọng giúp các thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể, các đơn vị thành viên xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa các nghị quyết đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Ngân Huyền