Thứ 3, 29/11/2022, 07:29[GMT+7]

Hưng Hà: Tổng giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm tăng 10,79% so với cùng kỳ

Thứ 5, 22/09/2022 | 19:53:47
8,973 lượt xem
9 tháng đầu năm, Hưng Hà đã quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội đạt kết quả khá toàn diện, các chỉ tiêu phát triển kinh tế đều tăng so với cùng kỳ năm 2021.

9 tháng đầu năm, hoạt động của các doanh nghiệp huyện Hưng Hà từng bước phục hồi và tăng trưởng khá.

Tổng giá trị sản xuất toàn huyện ước đạt 14.802,99 tỷ đồng, tăng 10,79% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 2.699,7 tỷ đồng, tăng 2,79%; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước đạt 9.545 tỷ đồng, tăng 14,01%; giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ ước đạt 2.558,1 tỷ đồng, tăng 8,25%. Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã phê duyệt quyết toán 18 công trình, với tổng giá trị quyết toán được duyệt 172,46 tỷ đồng, ngân sách xã đã bố trí vốn giải quyết dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản của 35 công trình với số tiền 12,813 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 1.369,6 tỷ đồng, đạt 99% dự toán, bằng 133% cùng kỳ năm 2021.

3 tháng cuối năm 2022, Hưng Hà phấn đấu tổng giá trị sản xuất cả năm tăng 10,37%. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện tập trung triển khai thực hiện hiệu quả đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông; khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của từng địa phương để thúc đẩy sản xuất công nghiệp, thương mại phát triển. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động; tập trung giải phóng mặt bằng cho các công trình, dự án trọng điểm đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa dự án đi vào hoạt động tạo chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Thanh Thủy