Thứ 4, 30/11/2022, 03:11[GMT+7]

Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Thứ 6, 23/09/2022 | 15:11:27
11,322 lượt xem
Sáng ngày 23/9, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022 theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp đến 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Thái Bình.

Chủ trì diễn đàn có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX; Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư dự diễn đàn.

Diễn đàn kinh tế hợp tác, HTX năm 2022 có chủ đề Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế hợp tác, HTX trong kỷ nguyên mới gắn với Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới.

Chuyển đổi số được đánh giá là đòn bẩy quan trọng, tạo ra những cơ hội giúp khu vực KTTT, HTX phát triển. Theo khảo sát của Liên minh HTX Việt Nam, 83,5% HTX đánh giá việc chuyển đổi số là cần thiết; 18,9% HTX đã có kế hoạch với lộ trình thực hiện cụ thể; 68% HTX có sử dụng ít nhất một trong các phương thức giới thiệu và bán sản phẩm trực tuyến...

Việc chuyển đổi số hoạt động sản xuất, kinh doanh bước đầu đã làm thay đổi tổ chức và quản trị hoạt động của HTX so với phương thức quản lý truyền thống; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX. Phần lớn các HTX đã nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với tổ chức hoạt động và sự phát triển (đặc biệt trong và sau dịch Covid-19); xây dựng chiến lược, kế hoạch cụ thể về chuyển đổi số (từ 3 - 5 năm) và xác định những nền tảng cần có theo những nét đặc trưng của HTX. Tuy nhiên, công cuộc chuyển đổi số trong khu vực KTTT vẫn còn không ít khó khăn bởi ba nguồn lực quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời là điều kiện nền tảng để thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin tại các HTX nông nghiệp gồm tài chính, cơ sở hạ tầng và nhân lực đều hạn chế. Bên cạnh đó, vẫn còn thiếu những quy định, cơ chế thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi đặc thù áp dụng cho đối tượng đặc thù HTX liên quan đến chuyển đổi số.

Đại biểu dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Thái Bình. 

Tại diễn đàn, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, HTX cùng trao đổi những vấn đề mới trong phát triển kinh tế hợp tác, HTX, nhất là về chuyển đổi số như: phân tích cơ hội, đánh giá kết quả đạt được trong chuyển đổi số nói chung, chuyển đổi số trong khu vực KTTT, HTX; những kinh nghiệm trong nước, quốc tế; đề xuất các giải pháp giải pháp để chuyển đổi số mạnh và nhanh trong phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong đó tập trung vào thể chế, chính sách, cách thức tổ chức thực hiện gắn với từng bộ, ngành, địa phương.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đòi hỏi khách quan của sự phát triển và được xác định là yêu cầu bắt buộc. Tiến trình chuyển đổi số trong nước đang diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng. Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chuyển đổi số trở thành đòi hòi bức thiết của các cấp, các ngành, các địa phương và người dân, doanh nghiệp để vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Khi dịch bệnh được kiểm soát, chuyển đổi số tiếp tục là công tác trọng tâm, góp phần quan trọng phục hồi nhanh, phát triển bền vững kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, quyết định, lâu dài, ngoại lực là quan trọng, đột phá; tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, nhân lực và hạ tầng. Chuyển đổi số là chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, là công việc phải thường xuyên, liên tục theo dõi, đánh giá, đôn đốc, chỉ đạo sát sao và quyết liệt triển khai.

Thủ tướng khẳng định: Phát triển khu vực KTTT luôn được Đảng, Nhà nước và cả các đối tác phát triển quan tâm. Phát triển KTTT là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, khu vực KTTT của nước ta đến nay chưa phát triển như mục tiêu, yêu cầu và mong muốn. Một trong những nguyên nhân là một số nội dung hoạt động chưa theo kịp tình hình, trong đó chuyển đổi số còn chậm và thiếu chiến lược, hành động cụ thể. Chính vì vậy, kinh tế hợp tác, HTX phải chủ động thay đổi cơ bản phương thức sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số để thích nghi với tình hình phát triển mới là yêu cầu cấp thiết, không thể đảo ngược.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải đổi mới tư duy, nhận thức và hành động để thay đổi phương thức hoạt động, quản lý gắn với chuyển đổi số để tạo ra những giá trị mới, chuyển đổi mô hình KTTT một cách linh hoạt, phù hợp đạt hiệu quả cao, tiết giảm chi phí, tối ưu nguồn lực; huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số trong kinh tế hợp tác, HTX, mang lại hiệu quả thiết thực. Chuyển đổi số là quá trình diễn ra không ngừng nghỉ, cần tinh thần, quyết tâm cao, triển khai có trọng tâm, trọng điểm do đó lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt triển khai nhiệm vụ được giao; xây dựng chiến lược tổng thể về chuyển đổi số; tổ chức thực hiện trên cơ sở tình hình thực tế, nguồn lực; đầu tư phân kỳ, có trọng tâm, trọng điểm. Làm tốt công tác tuyên truyền nhằm thay đổi tư duy, nhận thức trong chuyển đổi số, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi gắn với đổi mới quản lý và phương thức hoạt động của KTTT. Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành về HTX liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia; một số nền tảng số hỗ trợ HTX. Các bộ, ngành, địa phương rà soát, đề xuất các thể chế hỗ trợ phát triển HTX, chuyển đổi số…

Tin: Lưu Ngần

Ảnh: Thành Tâm