Thứ 2, 26/02/2024, 08:03[GMT+7]

Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến sửa đổi tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Thứ 6, 23/09/2022 | 16:23:26
13,391 lượt xem
Sáng ngày 23/9, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương lấy ý kiến về định hướng, sửa đổi, bổ sung Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Thực tế triển khai thực hiện Nghị định 04/2009/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ đã phát sinh những vấn đề bất cập, không còn phù hợp với các điều kiện thực tế. Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 04 do Cục Quản lý công sản chủ trì xây dựng căn cứ theo danh mục chức danh, chức vụ quy định tại Kết luận số 35-KL/TW ngày 5/5/2022, Bộ Tài chính trình Chính phủ tiếp tục duy trì cách phân chia các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thành 4 nhóm như quy định hiện hành.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cơ bản đồng tình, thống nhất với các nội dung đề xuất sửa đổi tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô do Cục Quản lý công sản chủ trì xây dựng.

Các đại biểu cũng đã thảo luận, góp ý kiến về một số nội dung cần sửa đổi, hoàn thiện thêm tại dự thảo như: Tên gọi của dự thảo; định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung; tiêu chí, cách thức xác định xe ô tô chuyên dùng; mức giá mua xe ô tô chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung; phương thức quản lý xe ô tô…

Nguyễn Thơi