Thứ 7, 10/12/2022, 12:26[GMT+7]

Khối doanh nghiệp tỉnh: 10 tháng đầu năm giá trị sản xuất ước đạt trên 23.300 tỷ đồng

Thứ 4, 23/11/2022 | 15:42:05
7,937 lượt xem
Sáng ngày 23/11, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 12 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2022.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu thảo luận làm rõ và thống nhất những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Nổi bật, tổng giá trị sản xuất kinh doanh toàn khối ước đạt trên 23.300 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2021, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 782 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 5,8 triệu đồng/người/tháng. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt kết quả và tạo được sự chuyển biến tốt; chất lượng công tác nghiên cứu, quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết được nâng lên; tổ chức kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thực hiện đúng quy định, bảo đảm khách quan. Công tác phát triển đảng viên được thực hiện thường xuyên, bảo đảm chất lượng. Trong 10 tháng kết nạp 182 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Thu nhập bình quân người lao động trong khối đạt 5,8 triệu đồng/người/tháng.

Trên cơ sở sơ kết đánh giá thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm, lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh yêu cầu cấp ủy tổ chức cơ sở đảng cần phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo cùng lãnh đạo doanh nghiệp tập trung rà soát các chỉ tiêu chưa đạt, đề xuất các giải pháp thiết thực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát huy mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Kỳ họp cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về "Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng"; triển khai Kế hoạch số 62 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); triển khai các văn bản về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2022.

 

                                                           Thu Thủy