Thứ 5, 08/12/2022, 17:23[GMT+7]

Bứt phá hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng

Thứ 6, 25/11/2022 | 08:47:19
5,377 lượt xem
10 tháng năm 2022, nhất là những tháng đầu năm, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên bằng các giải pháp linh hoạt, hiệu quả, tỉnh Thái Bình đã kiểm soát tốt dịch bệnh, đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Đây là tiền đề để Thái Bình bứt phá hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho cả năm nay.

Video: 251122_-_But_pha_hoan_thanh_cac_muc_tieu_tang_truong.mp4?_t=1669340700

  Nguyễn Thơi – Kiên Trung