Thứ 7, 04/02/2023, 22:45[GMT+7]

Thành phố: Năm 2023 tỷ lệ đô thị hóa đạt 79,98%

Thứ 3, 29/11/2022 | 16:55:34
13,762 lượt xem
Chiều ngày 29/11, UBND thành phố Thái Bình tổ chức họp nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022; triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Năm 2022, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức song UBND thành phố đã tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, an sinh xã hội. Kinh tế tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng cao; môi trường đầu tư kinh doanh có sự chuyển biến đột phá, đứng đầu xếp hạng DDCI khối UBND cấp huyện. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 48.600 tỷ đồng, tăng 13,02% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 2.366 tỷ đồng, tăng 30,3% so với cùng kỳ. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo; giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 98,58% kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt kết quả toàn diện, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội và nhu cầu thông tin của nhân dân.

Dây chuyền sản xuất sợi của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Quân, khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình. 

Năm 2023, thành phố phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng 12,6%, thu ngân sách (không bao gồm tiền sử dụng đất) tăng 12% trở lên so với năm 2022. Cơ bản hoàn thành các tiêu chí đề nghị thành lập 8 xã lên phường. Thu nhập bình quân đầu người đạt 74,8 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ đô thị hóa đạt 79,98%… Để đạt được kết quả đó, UBND thành phố tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới, cơ cấu lại các ngành sản xuất gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm, dự án công viên và một số dự án xử lý nút thắt giao thông để chỉnh trang đô thị.

Minh Nguyệt