Thứ 6, 03/02/2023, 19:29[GMT+7]

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án 513 trên địa bàn tỉnh

Thứ 4, 30/11/2022 | 15:17:24
13,058 lượt xem
Sáng ngày 30/11, UBND tỉnh tổ chức họp nghe Sở Nội vụ báo cáo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh (Dự án 513 tỉnh Thái Bình). Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo dự án 513 của tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo dự án 513 của tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Thời gian qua, Sở Nội vụ đã tích cực phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu giúp Ban Chỉ đạo dự án 513 của tỉnh xây dựng dự thảo thiết kế kỹ thuật - dự toán dự án 513 trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; tổ chức hội nghị tập huấn, đấu thầu thực hiện các hạng mục công việc của dự án; kiểm tra, thống nhất giữa đường ranh giới, mốc địa giới trên thực địa ở các huyện, thành phố; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, tổ chức cho UBND các cấp thực hiện ký xác nhận pháp lý, nhân bản bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính... Phối hợp với các địa phương, đơn vị thi công tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, phát sinh ở các tuyến địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã, thi công thực hiện việc ký xác nhận pháp lý, nhân bản bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn 8 huyện, thành phố. Kết quả đã giải quyết được 15 tuyến địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã chưa thống nhất, thực hiện ký xác nhận pháp lý, nhân bản bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính được 260/260 đơn vị hành chính cấp xã, 8/8 huyện, thành phố...

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tại cuộc họp.Lãnh đạo huyện Vũ Thư phát biểu tại cuộc họp.  

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, bàn các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát sinh ở cơ sở, thống nhất các phương án thực hiện các tuyến địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã bảo đảm tiến độ đề ra.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo dự án 513 của tỉnh yêu cầu thống nhất thực hiện trên cơ sở pháp lý của Chỉ thị số 364 và các văn bản liên quan của tỉnh về việc giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã. Giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh ra văn bản chỉ đạo các xã thực hiện theo quy định. UBND các huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Vũ Thư chủ trì tổ chức họp bàn thống nhất với các xã để thực hiện trên căn cứ cơ sở pháp lý, khẳng định quyền lợi của người dân. Đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ sản phẩm, bảo đảm tính pháp lý chính xác. Sở Nội vụ sớm hoàn thành các công việc nội dung liên quan. Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp thực hiện hoàn thành tốt công việc được giao.

Thu Thủy