Thứ 5, 09/02/2023, 13:38[GMT+7]

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2022 tăng 2,5% so với năm 2021

Thứ 2, 19/12/2022 | 14:19:18
7,244 lượt xem
Sáng ngày 19/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2022, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2023. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022 giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 29.141 tỷ đồng, tăng 2,5% so với năm 2021; trong đó: giá trị sản xuất trồng trọt đạt 12.178 tỷ đồng, tăng 1,1% so với năm 2021; giá trị sản xuất chăn nuôi đạt 10.069 tỷ đồng, tăng 4,0% so với năm 2021; giá trị sản xuất thủy sản ước đạt 5.755 tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm 2021; có 10 xã được công nhận đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã trong toàn tỉnh được công nhận đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao lên 25 xã. Đang hoàn thiện các bước để đánh giá phân hạng 42 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

Năm 2023, toàn ngành phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 2,2% trở lên so với năm 2022; năng suất lúa đạt trên 13 tấn/ha/năm; số xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đạt 10 xã trở lên.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2022, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn; tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch của ngành trong thời gian tới, đồng thời có giải pháp nhân rộng, thực hiện có hiệu quả các mô hình phát triển nông nghiệp đã thực hiện trong năm 2021, 2022. Xây dựng, cấp mã số vùng trồng cho vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực, tập trung ở 25 xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao và 10 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023; hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng. Trong lĩnh vực chăn nuôi, tập trung phát triển các vật nuôi chủ lực, có điều kiện và khả năng phát triển, phù hợp với tập quán chăn nuôi của người dân; tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh. Phát triển sản xuất thủy sản theo hướng tăng trưởng cao, bền vững gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; thực hiện tốt kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030; đề án phát triển nuôi thủy sản trong ao bán nổi giai đoạn 2022 – 2025. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí NTM đã đạt; hoàn thiện cơ chế, chính sách trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Thúc đẩy nhanh việc thành lập các HTX kiểu mới, đẩy nhanh tiến trình cơ giới hóa, hiện đại hóa các khâu sản xuất gắn với triển khai đồng bộ quy trình canh tác theo hướng an toàn, bền vững. Nâng cao năng lực phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; tăng cường quản lý nhà nước về đê điều, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về đê điều. Đổi mới môi trường sản xuất kinh doanh, có chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tham gia chuỗi giá trị.

Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Tại hội nghị, công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, các đơn vị trong ngành đã ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Ngân Huyền