Thứ 7, 28/01/2023, 19:53[GMT+7]

Nhân rộng các mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến trong năm 2023

Thứ 6, 23/12/2022 | 17:18:51
2,235 lượt xem
Chiều ngày 23/12, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2022, toàn tỉnh thành lập mới 5 HTX, nâng tổng số HTX lên 460. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh, các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, tạo mối liên kết, hợp tác giữa những cơ sở sản xuất nhỏ với nhau, hỗ trợ nhau về vốn, kỹ thuật, thị trường, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho các thành viên. Đã xuất hiện một số mô hình HTX kiểu mới sản xuất, chăn nuôi hữu cơ gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất tới tiêu thụ sản phẩm.

Năm 2022, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức 14 lớp tập huấn về nghiệp vụ quản lý, chuyển đổi số, sản xuất theo chuỗi giá trị... kết nạp thêm 10 thành viên nâng tổng số thành viên của Liên minh HTX tỉnh lên 427 đơn vị. Liên minh HTX tỉnh đã tích cực trong hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các đơn vị thành viên trong việc tìm các nguồn hàng mới, tìm đầu ra cho sản phẩm.

Để kinh tế tập thể, HTX của tỉnh tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX; đẩy mạnh công tác tổ chức hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm của các HTX; khuyến khích, hỗ trợ những HTX mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. Vận động kết nạp thành viên; xây dựng mô hình HTX kiểu mới, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, gắn với chương trình OCOP và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, nhân rộng các mô hình HTX điển hình tiên tiến, xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị gắn với các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững...

Ngân Huyền