Thứ 4, 17/04/2024, 10:02[GMT+7]

Kiểm tra quyết toán khóa sổ ngân sách cuối năm 2022

Thứ 6, 30/12/2022 | 16:13:30
12,762 lượt xem
Ngày 30/12, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh tới kiểm tra, động viên cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh nhân dịp khóa sổ, quyết toán ngân sách cuối năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tặng quà Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Bình.

Năm 2022, ngành ngân hàng triển khai đầy đủ, kịp thời chủ trương, chính sách, các văn bản của Đảng, Nhà nước, của ngành và địa phương liên quan đến tiền tệ và hoạt động ngân hàng tới các cấp ủy, chính quyền, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và nhân dân; tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách tiền tệ; bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả.

Kiểm tra, động viên công tác quyết toán tại một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của các đơn vị, góp phần cùng toàn ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển. Tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách tiền tệ; bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả. Tính đến ngày 31/12/2022, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt hơn 105.000 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay ước đạt 87.600 tỷ đồng, tăng lần lượt  12% và  16,5% so với  cuối năm 2021.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu ngành ngân hàng cần phát huy những thành tích đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, hoàn thành xuất sắc mục tiêu nhiệm vụ được giao; bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương; trong những ngày nghỉ tết Dương lịch cần phân công cán bộ trực đáp ứng phục vụ nhân dân kịp thời, thông suốt, chu đáo, an toàn.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ  tịch thường trực UBND tỉnh tặng hoa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc Thái Bình.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2023, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Trần Tuấn – Nguyễn Thơi