Chủ nhật, 29/01/2023, 02:55[GMT+7]

Ngành kế hoạch và đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ 4, 04/01/2023 | 15:14:32
8,914 lượt xem
Sáng ngày 4/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành kế hoạch và đầu tư. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư ở Hà Nội với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Audio: 1001_nganh_ke_hoach_va_dau_tu_trien_khai_nhiem_vu_mixdown.mp3

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Năm 2022, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực; đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Theo đó, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế phục hồi tích cực, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ước cả năm khoảng 3,15%. Tăng trưởng GDP ước cả năm đạt khoảng 8,02% (mục tiêu là 6-6,5%). Cùng với đó, công tác an sinh, xã hội được triển khai thiết thực, kịp thời, hiệu quả; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm…

Bộ đã tham mưu và tổ chức tốt công tác triển khai, điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2022; xây dựng và giao kế hoạch đầu tư công năm 2023, kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025; xây dựng danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh liên kết vùng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao; triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, thẩm định quy hoạch tỉnh… Đặc biệt, Bộ đã bám sát và cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; xác định những khó khăn, thách thức trong công tác quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô…

Tại Hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thảo luận làm rõ những kết quả, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác của ngành kế hoạch và đầu tư và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ngành kế hoạch và đầu tư trong phát triển kinh tế-xã hội của cả nước trong năm 2022; Bộ Kế hoạch và Đầu tư thể hiện rõ vai trò tham mưu chiến lược, nhất là trong chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch, phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội; giải quyết những vấn đề liên quan đến doanh nghiệp; cải thiện, kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh; định hướng đầu tư công đi đúng trọng tâm, trọng điểm, huy động nguồn lực ngoài nhà nước; kiến tạo phát triển, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; xây dựng pháp luật, thể chế hóa các nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt công tác thống kê...

Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành kế hoạch và điều phối kinh tế vĩ mô nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; theo dõi sát diễn biến tình hình khu vực và thế giới; tiếp tục tham mưu để thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng thành các chương trình, hành động cụ thể; tham mưu, phản ứng chính sách kịp thời hơn nữa trước các diễn biến nhanh trên thực tế; tháo gỡ những vướng mắc phát sinh; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, bám sát các xu thế lớn như phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, thực hiện được chỉ tiêu tăng năng suất lao động; tham mưu chính sách, cố gắng hơn trong huy động nguồn lực xã hội vào đầu tư phát triển; thúc đẩy chuyển đổi số; tiếp tục nâng cao chất lượng thống kê, tổ chức tốt hơn nữa truyền thông chính sách… Đặc biệt, Bộ cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên; tinh giản bộ máy, biên chế; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất, uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra…

Nguyễn Thơi