Thứ 5, 09/02/2023, 19:18[GMT+7]

Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Thứ 3, 10/01/2023 | 18:26:22
13,040 lượt xem
Chiều ngày 10/1, UBND tỉnh họp nghe Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh báo cáo tổng kết công tác năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trì cuộc họp.

Năm 2022, hoạt động của Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục duy trì ổn định; tích cực triển khai đầy đủ, kịp thời chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên. Đến ngày 31/12/2022, tổng nguồn vốn tại Chi nhánh đạt 3.765.245 triệu đồng, tăng 431.465 triệu đồng (12,94%) so với 31/12/2021; trong đó nguồn vốn trung ương là 2.987.339 triệu đồng, chiếm 79,34% tổng nguồn vốn, vốn huy động được trung ương cấp bù lãi suất là 698.876 triệu đồng, chiếm 18,56% tổng nguồn vốn, vốn nhận ủy thác tại địa phương là 79.030 triệu đồng, chiếm 2,1% tổng nguồn vốn, tăng 428.391 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2021. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến 31/12/2022 đạt 3.758.840 triệu đồng, tăng 428.391 triệu đồng so với 31/12/2021, trong đó, tổng dư nợ ủy thác đạt 3.753.504 triệu đồng, chiếm 99,86% tổng dư nợ.

 Lãnh đạo Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh báo cáo tại cuộc họp. 

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động của Ngân hàng CSXH đã góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội cũng như phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Trên cơ sở các kết luận, chỉ thị, kế hoạch của trung ương, của tỉnh về tín dụng chính sách xã hội, đồng chí đề nghị Ngân hàng CSXH tiếp tục tham mưu, hoàn thành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh năm 2023; tham mưu, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt tất cả các chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2023 đồng thời tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, thực hiện đẩy mạnh giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tập trung ưu tiên nguồn vốn thực hiện cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt các nội dung, chương trình phối hợp đã ký kết; nắm bắt nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng; đôn đốc, thu hồi kịp thời các khoản nợ đến hạn, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, kết hợp với nguồn vốn tăng trưởng trong năm để cho vay, không để tồn đọng nguồn vốn gây lãng phí; sớm giải ngân kế hoạch vốn 2023.

Ngân Huyền