Thứ 4, 17/04/2024, 09:04[GMT+7]

Xác định giá đất cụ thể làm giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất

Thứ 4, 11/01/2023 | 14:46:47
11,399 lượt xem
Sáng ngày 11/1, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh nghe báo cáo về một số nội dung thực hiện xác định giá đất cụ thể làm giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc xác định giá đất cụ thể làm giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện theo 5 phương pháp gồm: so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư và hệ số điều chỉnh giá đất. Thực hiện quy định trên, hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch định giá và tổ chức thực hiện định giá đất cụ thể theo nhiệm vụ được phân cấp và UBND tỉnh giao.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nêu giải pháp xác định giá đất nhằm góp phần thực hiện đấu giá thành công quyền sử dụng đất ở tại các khu quy hoạch dân cư, tạo nguồn ngân sách phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp và tập trung thực hiện các công việc theo chức năng nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư để tăng giá trị của khu đất đấu giá, lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản có tính chuyên nghiệp cao, công khai rộng rãi thông tin về đấu giá, áp dụng linh hoạt các hình thức đấu giá để đạt hiệu quả cao nhất. Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch liên quan đến nội dung trên; Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng biểu tiến độ đối với các khu đất cần tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất.

Trần Tuấn