Thứ 4, 08/02/2023, 19:58[GMT+7]

Đông Hưng vượt khó đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thứ 2, 23/01/2023 | 06:49:19
7,738 lượt xem
Năm 2022, huyện Đông Hưng thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong điều kiện gặp nhiều khó khăn; song với sự chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, Đông Hưng đã vượt khó, giành được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt hai con số, vượt mục tiêu đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Đông Hưng kiểm tra hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Đô Lương.

Linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, nhất là dịp đầu năm, huyện Đông Hưng quyết tâm thực hiện chiến lược “5K + vắc-xin + công nghệ + truyền thông + ý thức người dân”, giữ địa bàn ổn định, an toàn, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, huyện tập trung chỉ đạo, định hướng cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động, tích cực thực hiện kế hoạch sản xuất đã đề ra; thực hiện bộ chỉ số đo lường đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI). Thường xuyên tổ chức gặp mặt, đối thoại lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích các cơ sở sản xuất có đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp. Phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai các dự án nhà ở thương mại, khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, Đông Hưng chủ động, tích cực triển khai các đề án của UBND tỉnh về: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030; đẩy mạnh xuất khẩu tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Cùng với đó, tập trung phát triển thương mại, dịch vụ dọc theo các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, chợ đầu mối.

Với sản xuất nông nghiệp, huyện tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án của tỉnh, nhất là Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; đề án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo; chương trình mỗi xã một sản phẩm... Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tập trung theo vùng; tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng tỷ lệ cơ giới hóa trong phát triển chăn nuôi, trồng trọt nhằm giảm công lao động, tăng giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.  

Công nhân Công ty TNHH KenRich (cụm công nghiệp Đông La) hăng hái lao động sản xuất.
 

Những kết quả nổi bật

Với sự vào cuộc tích cực cùng các giải pháp linh động, hiệu quả, kinh tế của huyện Đông Hưng sau 2 năm tăng trưởng dưới 2 con số do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì năm 2022 đã có sự phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng 2 con số. Trong 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, có 8 chỉ tiêu vượt, 7 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất tăng 11,5%, cao hơn năm 2021 (9,1%), vượt kế hoạch đề ra (10,85%). Trong đó, công nghiệp và xây dựng cơ bản tăng 15,4%; thương mại, dịch vụ tăng 9%; nông nghiệp, thủy sản tăng 2,6% so với năm 2021. Bình quân thu nhập đầu người đạt 57,7 triệu đồng, tăng so với năm 2021 gần 5,7 triệu đồng. Năng suất lúa cả năm đạt cao nhất so với nhiều năm gần đây và cao nhất trong tỉnh; tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ngày một cao; các vùng sản xuất theo mô hình tập trung và lúa chất lượng cao đã hình thành ở một số địa phương cho kết quả tốt. Huyện đang hướng dẫn các chủ thể xây dựng 18 sản phẩm OCOP các loại để đề nghị tỉnh công nhận trong năm 2022; sản phẩm bánh cáy của xưởng chế biến thực phẩm bánh kẹo Thiên Đức đạt thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2022. Huyện chỉ đạo các địa phương huy động mọi nguồn lực xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 1.300,85 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 8%; kim ngạch xuất khẩu tăng 7% so với năm 2021. Đặc biệt, năm 2022 có 30 dự án đăng ký đầu tư trên địa bàn với số vốn đăng ký trên 1.100 tỷ đồng, tăng 17 dự án so với năm 2021. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; trong đó phong trào giáo dục của huyện được công nhận là đơn vị dẫn đầu tỉnh. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Chế độ, chính sách đối với người và gia đình người có công, hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội được cả hệ thống chính trị và toàn xã hội quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn giảm mạnh cả 3 chỉ số.


Phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng 11,6%

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -  2025. Huyện Đông Hưng phấn đấu tổng giá sản xuất tăng 11,6% so với năm 2022. Trong đó, nông nghiệp, thủy sản tăng 2,8%; công nghiệp và xây dựng cơ bản tăng 15,1%; thương mại, dịch vụ tăng 8,7%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội phấn đấu tăng 9% so với năm 2022; kim ngạch xuất khẩu 110,8 triệu USD, tăng 8% so với năm 2022; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.465,64 tỷ đồng; có 4 xã đạt xã NTM nâng cao. Có 93% hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; giữ vững tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “thôn, tổ dân phố văn hóa” hiện có (96%). Phấn đấu tạo việc làm mới cho 5.600 lao động trở lên, tỷ lệ lao động có việc làm của huyện đạt 94,3% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,2% so với cùng kỳ. Để thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra, năm 2023 huyện Đông Hưng sẽ phát huy các thành quả đã đạt được, tranh thủ tối đa thời cơ và thuận lợi, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. Trong đó tập trung giải pháp phát triển bền vững nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trải thảm đỏ kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Tập trung nguồn lực, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách; quản lý đất đai, bảo vệ môi trường.

Tô Xuân Thức
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng