Thứ 4, 01/02/2023, 16:43[GMT+7]

Vũ Thư: Vượt thách thức, ghi dấu ấn phát triển kinh tế - xã hội

Thứ 2, 23/01/2023 | 08:18:52
4,120 lượt xem
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của mỗi người dân, cộng đồng doanh nghiệp, năm 2022 huyện Vũ Thư vượt qua nhiều thách thức, đạt được những thành tựu, dấu ấn quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Tổng giá trị sản xuất của huyện đạt trên 13.203 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2021; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Quang Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư thăm mô hình sản xuất rau toàn tại xã Trung An.

Xác định năm 2022 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức, ngay từ đầu năm, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ việc xây dựng, điều chỉnh bổ sung các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI; các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhờ đó kinh tế của huyện Vũ Thư có sự phục hồi rõ nét, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 13.203 tỷ đồng, vượt  kế  hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10%, cao hơn 2,81% so với năm 2021. Một số công trình trọng điểm của huyện đã được khởi công xây dựng: trụ sở làm việc của liên cơ quan đảng, đoàn thể huyện, dự án nâng cấp, cải tạo đường bờ nam sông Kiến Giang, xây dựng tuyến đường cứu hộ cứu nạn xã Tân Phong, nâng cấp tuyến đường chùa Keo - Cổ Lễ... Công tác thu ngân sách có bước đột phá lớn so với các năm gần đây, tổng thu ngân sách huyện và xã năm 2022 ước thực hiện trên 1.448 tỷ đồng, đạt 154% dự toán huyện giao và đạt 128,6% so với cùng kỳ năm 2021. Thu từ đấu giá quyền sử dụng đất toàn huyện đạt trên 400 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, vượt 444% kế hoạch đề ra. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn chú trọng tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho 437 doanh nghiệp hoạt động, tăng 56 doanh nghiệp so với năm 2021, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) xếp thứ 3 trong số các huyện, thành phố.

Điểm nổi bật trong năm 2022, huyện Vũ Thư xác định rõ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Do đó, Huyện ủy, UBND huyện ưu tiên “dồn lực” tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc, bằng nhiều giải pháp, quyết tâm tạo chuyển biến trong công tác GPMB. Nếu đầu năm 2022, huyện có nhiều điểm nghẽn khó khăn về GPMB gây cản trở lớn cho việc triển khai các dự án, thì đến nay hầu hết các điểm nghẽn này đã được tháo gỡ. Các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Tân Minh, Minh Lãng, nâng cấp, cải tạo tuyến đường tỉnh 454; đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình... được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đi đôi với phát triển kinh tế, Huyện ủy, UBND huyện quan tâm lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, đã tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao cấp huyện, lễ hội chùa Keo mùa thu và đón nhận quyết định công nhận Hương án chùa Keo là bảo vật quốc gia, tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam... Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được nâng cao; ngành giáo dục duy trì chất lượng ở vị trí tốp đầu của tỉnh, huyện; có trên 5.500 lao động có việc làm mới; toàn huyện giảm 148 hộ nghèo (từ 2,73% xuống còn 2,53%); giảm 1.769 hộ cận nghèo (từ 2,33% xuống 2,2%). Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện với quy mô lớn, bảo đảm tuyệt đối an toàn, tiết kiệm.

Công tác xây dựng Đảng được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt từ huyện đến cơ sở. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2030; UBND huyện tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến và chữ ký số chuyên dùng, quyết liệt chấn chỉnh một số tồn tại về thực hiện thủ tục liên quan đến đất đai, từng bước củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền.

Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 5 năm (2020 - 2025) đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Trước những thuận lợi và khó khăn đan xen, năm 2023, huyện Vũ Thư xây dựng mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới, tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; khuyến khích phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Để đạt mục tiêu này, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, khai thác mọi tiềm năng thế mạnh của địa phương. Vũ Thư sẽ quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tranh thủ mọi nguồn lực để tập trung cho các dự án, công trình trọng điểm, tạo đột phá chiến lược về hạ tầng. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao thực chất chất lượng hoạt động các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động nắm chắc tình hình, có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả nhằm củng cố vững chắc quốc phòng và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát huy thành tựu đã đạt được trong năm 2022, cùng với sự chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Vũ Thư phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tinh thần cần cù sáng tạo, đoàn kết thống nhất, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của huyện trong những năm tiếp theo.

Nguyễn Quang Anh
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư