Thứ 5, 30/03/2023, 15:47[GMT+7]

Thành phố: Quyết liệt thu ngân sách ngay từ đầu năm

Thứ 2, 13/02/2023 | 07:44:02
12,937 lượt xem
Năm 2023 là năm bản lề trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, đặt ra cho thành phố Thái Bình cũng như ngành thuế rất nhiều thách thức về yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, với tâm thế sẵn sàng ứng phó với mọi hoàn cảnh và quyết tâm cao, thành phố xác định được những giải pháp phù hợp để triển khai hiệu quả công tác thu thuế, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu được giao.

Sản xuất công nghiệp phục hồi góp phần tăng thu ngân sách nhà nước. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất sợi của Công ty TNHH Bông Thái Bình.

Với cơ cấu dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng so với năm 2022. Tổng thu ngân sách trên địa bàn gần 2.823 tỷ đồng, chiếm 98,16% tổng thu ngân sách địa phương. Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất, thu hoạt động xổ số thì tổng thu ngân sách trên địa bàn là gần 1.842 tỷ đồng, chiếm 64,05% tổng thu ngân sách địa phương. Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước được giao, ngay từ những tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo thu ngân sách thành phố đã triển khai kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách theo chỉ đạo, điều hành của ngành thuế, của tỉnh; chỉ đạo các ngành, UBND các phường, xã phối hợp chặt chẽ với ngành thuế trong công tác quản lý nguồn thu; tham mưu kịp thời các giải pháp để quản lý thu thuế hiệu quả; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý thuế trên địa bàn. 

Ông Nguyễn Văn Duẩn, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực thành phố - Vũ Thư cho biết: Với mục tiêu phấn đấu vượt dự toán được giao, ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2023, Chi cục đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo thu ngân sách thành phố triển khai các giải pháp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính và nộp thuế. Tăng cường sự phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố và các phường, xã để tạo sự đồng bộ, thống nhất từ công tác tuyên truyền đến tổ chức quản lý thu; đặc biệt là sự phối hợp với UBND các phường, xã trong công tác quản lý thuế trên địa bàn. Cùng với đó, triển khai quyết liệt, đồng bộ mọi giải pháp quản lý khai thuế, nộp thuế, kế toán thuế, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu; thường xuyên rà soát để nắm bắt kịp thời tình trạng hoạt động của người nộp thuế, khai thác những lĩnh vực còn tiềm năng, có dư địa tăng thu để đề ra các biện pháp quản lý phù hợp, hiệu quả. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chính sách thuế mới, chế độ quản lý sử dụng hóa đơn điện tử, hỗ trợ người nộp thuế. Thực hiện công khai các doanh nghiệp nợ đọng tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh hiện đại hóa ngành thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính; duy trì và mở rộng việc cung cấp các dịch vụ thuế điện tử; thực hiện điện tử hóa, số hóa các khâu trong công tác quản lý thuế. Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Đồng thời, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Vũ Chính đã quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt, kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, tập trung thực hiện tốt việc quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn; khai thác, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của địa phương. 

Ông Phan Văn Báu, Chủ tịch UBND xã Vũ Chính cho biết: Ngay từ những tháng đầu năm, UBND xã đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách; tập trung khai thác, quản lý các nguồn thu. Tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên cơ sở kinh tế hộ gia đình. UBND xã, Hội đồng tư vấn thuế đã phối hợp với đội thuế liên xã, phường thực hiện rà soát, lập bộ thuế các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn; niêm yết công khai; đôn đốc, theo dõi thu nộp và thu nợ thuế; xác minh tình trạng, giải quyết miễn giảm cho các hộ nghỉ, bỏ kinh doanh. Xã cũng thực hiện tốt công tác quản lý thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, từ kê khai lập bộ thuế, miễn giảm, tổ chức thu nộp. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2023.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ từ thành phố tới cơ sở, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 1/2023 ước đạt 254 tỷ đồng, đạt 9% dự toán giao. Tổng thu cân đối ngân sách thành phố ước đạt 95 tỷ đồng, đạt 10,5% dự toán, tăng 19% so với cùng kỳ. Kết quả đó chính là tiền đề quan trọng để thành phố sớm hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2023, góp phần tạo nguồn lực để phát triển đô thị thành phố.

Minh Nguyệt