Thứ 3, 06/06/2023, 17:38[GMT+7]

Cấp gần 8.700 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chủ nhật, 09/04/2023 | 19:02:56
6,078 lượt xem
Thời gian qua, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình đã tập trung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân gắn với việc chuẩn hóa bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính khu vực dân cư.

Nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Kiến Xương hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp giấy chứng nhận.

Quý I/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình đã tiếp nhận, thẩm định, ký trên 5.700 giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân; các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đã tiếp nhận hoàn thiện gần 3.000 hồ sơ chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện, thành phố ký giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân. Luân chuyển gần 8.000 hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính. Thực hiện đăng ký biến động quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên 900 hồ sơ; đăng ký giao dịch bảo đảm 5.100 hồ sơ; thực hiện chỉnh lý thường xuyên và thông báo chỉnh lý biến động của 3.600 thửa đất; duy trì cập nhật chỉnh lý biến động đất đai thường xuyên các xã đủ điều kiện tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính đất đai.

Thời gian tới, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình tiếp tục thực hiện đúng thời gian giải quyết hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, trình ký bảo đảm quy định; thống nhất sử dụng các loại đơn, biểu mẫu; sắp xếp hồ sơ đúng thành phần, thứ tự, scan lưu trữ.

                                      Minh Nguyệt