Thứ 7, 09/12/2023, 11:17[GMT+7]

Quyết liệt tháo gỡ nút thắt về giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công

Thứ 4, 25/10/2023 | 19:29:27
12,214 lượt xem
Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp của UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 diễn ra vào chiều ngày 25/10. Dự họp có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao là 4.909,9 tỷ đồng; kế hoạch vốn địa phương thực hiện phân bổ đến nay là 8.973,8 tỷ đồng (bao gồm cả kế hoạch vốn năm 2022 được phép kéo dài sang năm 2023). Kết quả giải ngân sơ bộ 10 tháng đầu năm (tính đến 20/10/2023) là 4.199,8 tỷ đồng, đạt 85,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng kế hoạch vốn ngân sách trung ương hơn 1.301 tỷ đồng được phân bổ cho 22 dự án. Đến nay, nhiều dự án đạt tỷ lệ giải ngân 100%. Đối với vốn chương trình mục tiêu quốc gia, đến nay Thái Bình đã giải ngân được hơn 156,74 tỷ đồng. Ngoài hai nguồn vốn trên, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư nước ngoài, vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn ngân sách tỉnh và vốn ngân sách cấp huyện, xã.

Đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại cuộc họp. 

Lãnh đạo  UBND thành phố Thái Bình phát biểu tại cuộc họp.
Lãnh đạo UBND huyện Tiền Hải phát biểu tại cuộc họp. 

Lãnh đạo UBND huyện Hưng Hà phát biểu tại cuộc họp.Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phát biểu tại cuộc họp. 

Các đại biểu đã tập trung đánh giá, làm rõ nguyên nhân một số dự án có tỷ lệ giải ngân thấp; đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm.

Video: 251023-_GIAI_NGAN_VON_DAU_TU_CONG.mp4?_t=1698291892

 

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tỷ lệ giải ngân đầu tư công chung của tỉnh đạt mức cao so với số Thủ tướng Chính phủ giao và cao hơn số bình quân của cả nước. Tuy nhiên, so với kế hoạch vốn tỉnh phân bổ còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đặc biệt ở cấp huyện, xã. Nguyên nhân chủ yếu là do một số chủ đầu tư, đơn vị, địa phương trách nhiệm chưa cao trong nắm bắt thực hiện các dự án; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm dẫn đến chậm giải ngân nguồn vốn.

Để bảo đảm giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đạt kế hoạch giao, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư phải xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội từ đó coi đây là nhiệm vụ ưu tiên quan trọng hàng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc sử dụng, quản lý vốn đầu tư công; chủ động theo dõi, nắm bắt tiến độ các dự án, công trình trên cơ sở đó có các giải pháp linh hoạt tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình, coi đây là nút thắt, điểm nghẽn cần tháo gỡ trong giải ngân vốn đầu tư công để có cách làm chủ động, sáng tạo, quyết liệt. Các sở, ngành, các chủ đầu tư rà soát, đánh giá lại tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trên phạm vi, lĩnh vực phụ trách từ đó điều chỉnh phù hợp, báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/11 để điều chỉnh lần cuối kế hoạch đầu tư công năm 2023. Việc điều chỉnh kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với trách nhiệm chủ đầu tư, người đứng đầu các địa phương, đơn vị. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính tham mưu điều chuyển nguồn vốn các dự án, trong đó ưu tiên cho dự án có tiến độ tốt, khả năng giải ngân cao để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đồng thời đánh giá năng lực của chủ đầu tư để có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh kịp thời nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn. Các chủ đầu tư đã được bố trí kế hoạch vốn phải chủ động, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thanh toán vốn khi có khối lượng nghiệm thu, không để tồn đọng nguồn vốn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đối với các dự án, công trình thuộc lĩnh vực phụ trách, quản lý. Sở kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành giải pháp cụ thể chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm 2023.

Lưu Ngần 

Ảnh: Khắc Duẩn