Thứ 2, 11/12/2023, 06:59[GMT+7]

Thái Bình: Phát triển các khu, cụm công nghiệp theo hướng xanh và bền vững

Thứ 7, 28/10/2023 | 18:06:06
18,650 lượt xem
Việc quan tâm đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; khuyến khích phát triển các khu công nghiệp xanh sẽ giúp Thái Bình phát triển bền vững, thân thiện với môi trường. Chính vì vậy, những năm qua, Thái Bình đặc biệt chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường trong các khu, cụm công nghiệp.

Video: 291023-_xanh_va_ben_vung.mp4?_t=1698583699

 

 Minh Nguyệt - Mạnh Thắng - Trần Tuấn