Thứ 2, 26/02/2024, 18:18[GMT+7]

Hưng Hà: Tổng giá trị sản xuất toàn huyện năm 2023 ước tăng 6,38%

Thứ 5, 23/11/2023 | 15:51:40
5,684 lượt xem
Sáng ngày 23/11, UBND huyện Hưng Hà tổ chức nghe và cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Lãnh đạo huyện Hưng Hà phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, huyện Hưng Hà đã  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo linh hoạt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả khá toàn diện, các chỉ tiêu phát triển kinh tế đều tăng so với cùng kỳ năm 2022. Tổng giá trị sản xuất toàn huyện ước đạt 23.041,033 tỷ đồng, tăng 6,38% so với cùng kỳ năm 2022 (xếp thứ 3/8 huyện, thành phố). Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 3.968,133 tỷ đồng, tăng 2,58%; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước đạt 15.250 tỷ đồng, tăng 7,37%; giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ ước đạt 3.822,9 tỷ đồng, tăng 6,55%. Toàn huyện có thêm 6 sản phẩm OCOP được đánh giá phân hạng 3 sao. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 1.601 tỷ đồng, bằng 91% cùng kỳ năm 2022. Huyện đã phê duyệt 58 phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng diện tích thu hồi 223.369,3m2. Trong năm đã có 2 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; 8 dự án đầu tư được huyện tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị tỉnh chấp thuận. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, huyện Hưng Hà tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh phát triển kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh để xúc tiến và thu hút đầu tư; hỗ trợ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là một số công trình trọng điểm; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính; củng cố quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2024 của huyện tăng 9,2%, thu nhập bình quân đầu người đạt 70,7 triệu đồng/người/năm; 8 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, tỷ lệ đô thị hóa đạt 8,3%.

Mô hình phát triển nuôi cá lồng trên sông của người dân xã Độc Lập mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào tờ trình phê duyệt cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các câu lạc bộ chèo nhằm bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật chèo trên địa bàn huyện; cơ chế hỗ trợ kinh phí nâng cao hiệu quả hoạt động nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện; tờ trình về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách huyện…

Thanh Thuỷ