Thứ 2, 26/02/2024, 17:33[GMT+7]

Thành phố: Cấp trên 9.100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ 6, 08/12/2023 | 16:37:00
11,003 lượt xem
Từ đầu năm đến nay, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố đã tiếp nhận và hoàn thiện trên 9.100 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân; trong đó, cấp đổi, cấp lại trên 6.200 giấy chứng nhận, cấp lần đầu gần 2.900 giấy chứng nhận.

Người dân đến làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống đất đai trên địa bàn gắn với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân; tiếp nhận hồ sơ, trình ký bảo đảm quy định. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, nhất là việc lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép và sử dụng đất sai mục đích.

          Đức Dũng