Chủ nhật, 03/03/2024, 21:44[GMT+7]

Thái Thụy tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai

Thứ 3, 12/12/2023 | 15:15:50
7,264 lượt xem
Sáng ngày 12/12, UBND huyện Thái Thụy đã tổ chức hội nghị công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng (GPMB), đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn và UBND các xã, thị trấn thực hiện giải phóng mặt bằng 21 dự án. Công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB các dự án tuân thủ theo quy định của pháp luật, tiến độ GPMB cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra, kịp thời bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thi công. Đến hết ngày 15/11/2023, diện tích đất đã thực hiện xong GPMB là 397.321,2m2, diện tích đất chưa thực hiện thu hồi GPMB là 387.573,1m2 (hiện nay đã hoàn thành công tác kiểm đếm 271.442,5m2, đang triển khai lập phương án bồi thường, hỗ trợ, niêm yết công khai phương án, trình phê duyệt phương án).

Trong công tác giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện đã tiến hành giao đất cho 9 đơn vị, tổ chức, tổng diện tích 135.574,2m2; cấp lần đầu 1.368 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân. Đến hết tháng 12/2023 huyện Thái Thụy dự kiến thu được hơn 66 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất cấp xã, thị trấn và huyện quản lý. Đối với công tác xử lý vi phạm đất đai UBND huyện tổ chức cưỡng chế thành công vi phạm đất đai tại xã An Tân, Thụy Sơn; đôn đốc và hướng dẫn việc rà soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai tại các xã Sơn Hà, Dương Hồng Thủy, Thái Phúc, Thụy Sơn, Dương Phúc.

Năm 2024, Thái Thụy thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại 530 lô tại 22 xã, thị trấn (do xã quản lý) và 128 lô do huyện quản lý với tổng diện tích khoảng 9ha đất ở, dự kiến thu tiền sử dụng đất là hơn 900 tỷ đồng (chưa bao gồm các dự án nhà ở thương mại). Thực hiện mục tiêu đó, huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xác định giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá đất khởi điểm và hệ số điều chỉnh giá phục vụ công tác đấu giá đất và công tác GPMB; hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác GPMB, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng đến tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là những hộ gia đình có đất đai, tài sản liên quan đến dự án về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; UBND các xã, thị trấn chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị của huyện rà soát, tập hợp, củng cố, hoàn thiện hồ sơ đất đai của các hộ để bảo đảm đúng quy định; Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện chủ trì, tham mưu UBND huyện tập trung các điều kiện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án và bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công thực hiện dự án theo quy định.

Nguyễn Thắm