Chủ nhật, 03/03/2024, 00:57[GMT+7]

28 HTX nông nghiệp xây dựng được 34 sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao

Thứ 3, 26/12/2023 | 15:01:32
8,496 lượt xem
Sáng ngày 26/12, Liên minh HTX tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

Đến nay, 28 HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng được 34 sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao.

Tỉnh Thái Bình có 464 HTX, 1 liên hiệp HTX, 235 tổ hợp tác. Tổng số thành viên của tổ chức kinh tế tập thể, HTX năm 2023 570.286 người, tăng 3.189 thành viên so với năm 2022, số lao động làm việc thường xuyên khoảng 10.227 người. Doanh thu bình quân của tổ chức kinh tế tập thể, HTX ước đạt 3.825 triệu đồng, tăng 7,7% so với năm 2022. Lãi bình quân HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác đạt 396 triệu đồng, tăng 8,3% so với năm 2022. Các HTX đã phát huy được vai trò tập hợp, vận động thay đổi cách nghĩ, cách làm, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, góp phần tích cực thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. 

Đến nay, đã có 28 HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng được 34 thương hiệu có nhãn mác bao bì là các đặc sản tại địa phương được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao. Các HTX tích cực tham gia tích tụ, tập trung ruộng đất, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Năm 2023, Liên minh HTX tỉnh đã kết nạp thêm 11 thành viên; tổ chức 8 lớp tập huấn, đào tạo, bổi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo các HTX. Liên minh HTX tỉnh đã tích cực trong việc tìm các nguồn hỗ trợ đơn vị thành viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho thành viên, người lao động trong các HTX; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tích cực trong hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các đơn vị thành viên trong việc tìm nguồn hàng mới, tìm đầu ra cho sản phẩm…

Năm 2024, Liên minh HTX tỉnh đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, là cầu nối thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa tổ hợp tác, HTX, doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng.                                

Lưu Ngần