Thứ 7, 02/03/2024, 23:58[GMT+7]

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Kiểm tra, động viên các đơn vị khóa sổ ngân sách năm 2023

Thứ 6, 29/12/2023 | 18:24:25
17,500 lượt xem
Chiều ngày 29/12, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước (NSNN) tỉnh kiểm tra, động viên công tác quyết toán, khóa sổ ngân sách năm 2023 tại Sở Tài chính.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị báo cáo công tác khóa sổ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023.

Đến 10 giờ ngày 29/12, tổng thu NSNN thực hiện hơn 23.300 tỷ đồng, đạt 111,1% dự toán, bằng 85,3% so với cùng kỳ năm 2022; tổng thu ngân sách địa phương thực hiện gần 21.500 tỷ đồng, đạt 128% dự toán, bằng 96% so với cùng kỳ năm 2022; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 10.780 tỷ đồng, trong đó tổng thu nội địa đạt hơn 9.300 tỷ đồng, đạt 82% dự toán, bằng 80,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương thực hiện hơn 16.200 tỷ đồng, đạt 96% dự toán, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó chi đầu tư phát triển thực hiện gần 7.700 tỷ đồng, chiếm 47,7% tổng chi ngân sách địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh động viên, tặng quà các cán bộ, nhân viên ngành tài chính.

Video: 291223-CHOT_SO_THU_NGAN_SACH.mp4?_t=1703855636

Chúc mừng ngành tài chính nói chung; cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài chính nói riêng, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh khẳng định: Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành tài chính nói chung, cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài chính nói riêng đã nỗ lực, chủ động, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời; chủ động triển khai các nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời, phối hợp có hiệu quả giữa các ngành, địa phương, đơn vị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo nguồn lực quan trọng giúp tỉnh thực hiện thuận lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Các đồng chí biểu dương, đánh giá cao ngành tài chính trong năm 2023 đã triển khai đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời các quy trình, thủ tục công tác tài chính ngân sách; đồng thời, đề nghị trong 2 ngày 30 và 31/12, các đơn vị trong toàn ngành tài chính tiếp tục nỗ lực triển khai các giải pháp, tập trung đôn đốc các khoản thu còn dư địa và có tính khả thi nhằm bảo đảm hoàn thành dự kiến thu ngân sách đã đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh cũng nhấn mạnh: Năm 2024 sẽ tiếp tục là năm có nhiều khó khăn, thách thức; chính vì thế, các đơn vị trong toàn ngành tài chính cần tiếp tục quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương triển khai các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra, động viên công tác quyết toán, khóa sổ ngân sách năm 2023 tại Cục Thuế tỉnh.

* Cũng trong chiều ngày 29/12, các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh kiểm tra, động viên công tác quyết toán, khóa sổ ngân sách năm 2023 tại Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước Thái Bình, Chi cục Hải quan Thái Bình và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, động viên, tặng quà cán bộ, công nhân viên Cục Thuế tỉnh.

Đến ngày 29/12, tổng thu nội địa thực hiện hơn 9.300 tỷ đồng, đạt 82% dự toán, bằng 80,4% so với cùng kỳ năm 2022. Đối với công tác thu thuế xuất, nhập khẩu, đến ngày 15/12, tổng thu của Chi cục Hải quan Thái Bình đạt hơn 1.450 tỷ đồng, đạt 52% dự toán. Trong hoạt động tiền tệ, ngân hàng, đến ngày 31/12, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn đạt 121.300 tỷ đồng, tăng 16% so với thời điểm 31/12/2022; tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 94.800 tỷ đồng, tăng 10% so với thời điểm 31/12/2022; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,85% tổng dư nợ cho vay; tổng doanh số thanh toán qua ngân hàng đạt 1,7 triệu tỷ đồng, trong đó thanh toán không dùng tiền mặt chiếm hơn 80% tổng doanh số thanh toán.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cán bộ, nhân viên Kho bạc Nhà nước Thái Bình.

Đến thăm, động viên, tặng quà các đơn vị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao nhất là trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, qua đó bảo đảm các nhiệm vụ thu, chi ngân sách, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, động viên, tặng quà cán bộ, nhân viên Chi cục Hải quan Thái Bình.Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cán bộ, nhân viên Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thái Bình.  

Bước sang thềm năm mới, các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các đơn vị sức khỏe, tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2024 và những năm tiếp theo, từ đó thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển.

Minh Hương – Nguyễn Thơi