Chủ nhật, 25/02/2024, 05:35[GMT+7]

UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án tuyến đường bộ ven biển và đường cao tốc CT.08

Thứ 4, 31/01/2024 | 19:00:02
19,070 lượt xem
Chiều ngày 31/1, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ đường ven biển và tiến độ công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình. Dự họp có đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo một số sở, ban, ngành có liên quan và đại diện nhà đầu tư các dự án.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các sở ngành, địa phương và nhà đầu tư tập trung thảo luận về công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tuyến đường bộ cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định, Thái Bình như: hướng tuyến; công tác giải phóng mặt bằng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nguồn vật liệu xây dựng và san lấp phục vụ dự án… Cũng tại cuộc họp, các sở ngành, địa phương và nhà đầu tư thảo luận một số nội dung liên quan đến tiến độ xây dựng dự án tuyến đường bộ ven biển.

Các đại biểu dự họp. 

Đại diện nhà đầu tư tuyến đường cao tốc CT.08 phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đối với tuyến đường bộ cao tốc CT.08, Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn căn cứ vào kế hoạch thực hiện dự án vừa được UBND tỉnh ban hành để triển khai thực hiện. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng thống nhất một số nội dung, công việc cụ thể và đề nghị các sở, ngành chức năng và các địa phương trong vùng dự án căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện hiệu quả các công việc được giao. Đơn vị tư vấn và nhà đầu tư chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc trong thời gian tới.

Đối với các nội dung liên quan đến dự án tuyến đường bộ ven biển, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phối hợp với các sở ngành, địa phương, nhà đầu tư tập trung giải quyết một số vướng mắc liên quan đến dự án dựa trên hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của tỉnh để triển khai thực hiện các quy trình, thủ tục liên quan bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm đưa tuyến đường vào sử dụng theo kế hoạch đề ra.

Nguyễn Thơi