Thứ 6, 19/04/2024, 20:16[GMT+7]

Thái Bình hoàn thành gieo cấy lúa xuân

Thứ 2, 26/02/2024 | 15:36:54
21,204 lượt xem
Do điều kiện thời tiết thuận lợi cùng với sự chuẩn bị tốt từ giống, vật tư phân bón và các điều kiện phục vụ sản xuất nên đến thời điểm này bà con nông dân trong tỉnh đã hoàn thành gieo cấy 74.250ha lúa xuân. Trong đó, diện tích lúa cấy bằng máy đạt trên 30%.

Nông dân huyện Đông Hưng chăm sóc lúa xuân.

Để lúa sinh trưởng, phát triển tốt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo nông dân cần cung cấp đầy đủ nước cho lúa mới gieo cấy; khi lúa bén rễ, hồi xanh cần kịp thời tỉa dặm, bón thúc với phương châm bón đủ và cân đối, bón thêm phân kích thích phát triển rễ để lúa phục hồi nhanh, đạt số dảnh hữu hiệu. Các HTX DVNN tập trung diệt chuột đồng loạt trên các xứ đồng, theo dõi diễn biến của thời tiết cũng như tình hình sinh trưởng của lúa, các đối tượng sâu bệnh hại để phòng, trừ kịp thời.

Lưu Ngần