Thứ 3, 16/04/2024, 02:51[GMT+7]

Kiến Xương: Tổng giá trị sản xuất quý I ước đạt trên 2.700 tỷ đồng

Thứ 2, 01/04/2024 | 16:26:07
8,570 lượt xem
Quý I/2024, tổng giá trị sản xuất của huyện Kiến Xương ước đạt trên 2.700 tỷ đồng, tăng 4,80% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 2,6%; công nghiệp - xây dựng cơ bản tăng 5%; thương mại - dịch vụ tăng 6,3%.

Hoạt động sản xuất tai cơ sở sản xuất Tư Hoa, thôn Nam Lâu, xã Thanh Tân.

Quý II, huyện Kiến Xương sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các đề án, kế hoạch sản xuất nông nghiệp; chú trọng chăm sóc và bảo vệ cây trồng vụ xuân; triển khai công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng, tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật ở các cụm công nghiệp. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tiếp tục thực hiện các quy trình sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 theo kế hoạch đề ra.

                                                               Thu Thủy