Thứ 3, 16/04/2024, 02:40[GMT+7]

Tập trung cao các giải pháp chống khai thác IUU

Thứ 2, 01/04/2024 | 17:54:54
12,893 lượt xem
Chiều ngày 1/4, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo của tỉnh về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) chủ trì cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo của tỉnh về chống khai thác IUU phát biểu tại cuộc họp.

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 6/2/2024 của UBND tỉnh về triển khai đợt cao điểm chống khai thác IUU, ngành nông nghiệp và các địa phương đã thực hiện đồng bộ các biện pháp như tuyên truyền, kiểm tra, giám sát tàu thuyền trong quá trình đánh bắt hải sản cũng như xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các xã khu vực biên giới biển, tại cảng, nơi lên cá, tại gia đình chủ tàu cá; tổ chức cho 722 chủ tàu cá ký cam kết không vi phạm khai thác IUU, không đưa tàu cá đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Hàng tuần, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát thông báo danh sách tàu cá có nguy cơ vi phạm khai thác IUU tới các lực lượng chức năng để ngăn chặn, không để tàu đi khai thác trên biển; thành lập tổ theo dõi giám sát hành trình thường trực 24/24 giờ giám sát tàu cá, kịp thời phát hiện tàu cá mất kết nối, tàu cá vượt sang ranh giới biển thông báo tới địa phương để liên hệ chủ tàu thực hiện đúng quy định về giám sát hành trình, quay về vùng biển Việt Nam; kịp thời gửi thông báo tới địa phương và các lực lượng chức năng xác minh, xử lý tàu cá vi phạm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của tỉnh về chống khai thác IUU tổ chức một đợt kiểm tra thực tế công tác triển khai thực hiện tại hai huyện và các xã, thị trấn ven biển. Qua kiểm tra, triển khai chống khai thác IUU đã được huyện Tiền Hải, Thái Thụy đã triển khai đồng bộ tới các xã, thị trấn; chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá đã nhận thức, ý thức và có trách nhiệm trong thực hiện các quy định về chống khai IUU. Tuy nhiên, còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục: tổ chức quản lý cảng cá chưa thực hiện giám sát sản lượng khai thác thủy sản đúng theo quy trình như giám sát trực tiếp sản lượng đối với tàu bốc dỡ tại cảng theo quy định; nhật ký, báo cáo khai thác chưa có tính pháp lý, chủ yếu là hồi ký; công tác quản lý tàu cá ra vào cảng chưa bảo đảm; số tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình còn cao…

 Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo của tỉnh về chống khai thác IUU đề nghị ngành nông nghiệp và các địa phương tiếp tục tập trung cao triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu. 

Đồng chí đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 2 đợt kiểm tra trong tháng 4 để kịp thời đôn đốc, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra vào cảng cá và các cửa sông, cửa lạch; chịu trách nhiệm nếu để tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình, mất kết nối, chưa đầy đủ thủ tục giấy tờ đi khai thác hải sản trên biển; tăng cường xử lý tàu cá vi phạm khai thác IUU; lập sổ theo dõi tàu cá xuất nhập bến tại các trạm kiểm soát biên phòng. Các huyện: Tiền Hải, Thái Thụy, Kiến Xương tổ chức tuyên truyền về chống khai thác IUU; các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn và nghiêm cấm tất cả tàu cá vi phạm 14 hành vi khai thác IUU; xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS), đặc biệt tàu cá mất kết nối VMS trên 10 ngày trên biển, tàu cá khai thác sai vùng… Tổ chức rà soát, giám sát chặt chẽ tất cả tàu cá chưa đăng kiểm, đăng ký, hết hạn giấy phép khai thác, chưa lắp đặt VMS, mất kết nối VMS trên 1 tháng, tàu cá chưa sơn ca bin kẻ biển số trên địa bàn quản lý, ngăn chặn không để tàu đi khai thác thủy sản trên biển. Công khai, minh bạch danh sách các tàu cá chưa đăng ký, đăng kiểm tại địa phương; bố trí đủ nhân lực, trang thiết bị để thực hiện các nhiệm vụ cảng cá; thực hiện truy xuất dữ liệu giám sát tàu cá, dữ liệu phần mềm quản lý tàu cá quốc gia Vnfishbase trước khi tàu cá xuất nhập cảng và thông báo tàu cá vi phạm khai thác IUU tới các lực lượng chức năng để xử lý theo quy định.

Mạnh Thắng – Lưu Ngần