Thứ 5, 18/04/2024, 20:34[GMT+7]

Triển khai thực hiện kế hoạch quy hoạch điện VIII

Thứ 4, 03/04/2024 | 20:03:04
12,250 lượt xem
Chiều ngày 3/4, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch điện VIII). Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có lãnh đạo Sở Công Thương và các ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thái Bình.

Quy hoạch điện VIII nhằm phát triển nguồn điện cân đối theo vùng, miền, hướng đến cân bằng cung - cầu nội vùng, nâng cao tính khả thi, đồng bộ và linh hoạt trong phát triển nguồn, lưới điện phù hợp với bối cảnh, nguồn lực quốc gia. Đáng chú ý, Quy hoạch điện VIII ưu tiên phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất điện. Nguồn điện này sẽ đạt tỉ lệ khoảng 30,9 - 39,2% vào năm 2030. Mục tiêu là hướng tới đạt tỉ lệ năng lượng tái tạo 47% theo cam kết về chuyển đổi năng lượng công bằng với Việt Nam (JETP). Định hướng đến năm 2050, tỉ lệ năng lượng tái tạo lên đến 67,5 - 71,5%...

Kết luận hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh: Để thực hiện hiệu quả kế hoạch Quy hoạch điện VIII cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương. Đồng chí đề nghị các bộ, ngành Trung ương tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án điện cụ thể, nhất là những dự án điện lớn, đặc thù. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách có liên quan để thực hiện hiệu quả các dự án trong Quy hoạch điện VIII. Xây dựng chương trình quốc gia, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển các loại hình năng lượng mới. Đối với các địa phương rà soát lại quy hoạch tỉnh, để bố trí quỹ đất cho phát triển các công trình điện theo quy định của pháp luật, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư thực hiện việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, di dân, tái định cư cho các dự án nguồn điện, lưới điện theo quy định. Rà soát, hoàn thành việc cung cấp, bổ sung số liệu, đề xuất các dự án nguồn điện bám sát các tiêu chí do Bộ Công Thương hướng dẫn, phù hợp với quy mô công suất đã phân bổ, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Huy động tối đa các nguồn lực và sự tham gia của các thành phần kinh tế để phát triển điện lực. Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong thời gian này cần tập trung mọi nguồn lực để triển khai công trình đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) bảo đảm hoàn thành trong tháng 6/2024.

Mạnh Thắng

  • Từ khóa