Thứ 4, 24/04/2024, 16:24[GMT+7]

Đóng góp ý kiến về dự thảo Nghị định về hoạt động lấn biển

Thứ 4, 03/04/2024 | 21:26:15
16,088 lượt xem
Chiều ngày 3/4, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với một số bộ, ngành, chuyên gia và 28 tỉnh, thành phố ven biển bàn về dự thảo Nghị định về hoạt động lấn biển. Dự họp tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự họp tại điểm cầu Thái Bình.

Luật Đất đai 2024 được Quốc hội thông qua ngày 18/1/2024 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Tuy nhiên, quy định về hoạt động lấn biển tại Điều 190, Luật Đất đai 2024 đã có hiệu lực từ ngày 1/4/2024. Để quy định về hoạt động lấn biển có hiệu lực thi hành theo đúng quy định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã soạn thảo dự thảo Nghị định về hoạt động lấn biển. Dự thảo Nghị định về hoạt động lấn biển phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; không điều chỉnh hoạt động lấn biển phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh nhằm bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia khi thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên các vùng biển, đảo của Việt Nam. 

Tại cuộc họp, đại diện các các bộ, ngành liên quan, chuyên gia và một số địa phương đã tập trung cho ý kiến về một số nội dung quan trọng của Nghị định như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với khu vực biển được xác định để lấn biển; lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư lấn biển hoặc hạng mục lấn biển của dự án đầu tư; giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển được xác định để lấn biển; xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất lấn biển; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lấn biển; quy định chuyển tiếp... Các đại biểu cũng cho rằng, để hoạt động lấn biển có hiệu quả, dự thảo Nghị định cần sớm được ban hành và bảo đảm hài hoà quyền lợi của nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Đồng thời, phù hợp với quy định của các luật khác có liên quan và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, Nghị định về lấn biển được xây dựng bảo đảm chặt chẽ, khả thi, đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật chuyên ngành; phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát theo tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ, ngành, chuyên gia và địa phương tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định.

Ngân Huyền