Thứ 3, 16/04/2024, 15:37[GMT+7]

Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh lúa gạo bền vững

Thứ 5, 04/04/2024 | 15:15:39
9,003 lượt xem
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 2/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa, gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới; UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các huyện, thành phố quan tâm một cách thiết thực, quản lý và sử dụng có hiệu quả cao quỹ đất sản xuất lúa của địa phương bảo đảm không để lãng phí nguồn lực đất đai.

Vùng canh tác lúa theo hướng hữu cơ, sử dụng phân bón, chế phẩm vi sinh tại Tiền Hải.

Tổ chức sản xuất lúa gạo theo hướng giảm phát thải khí nhà kính, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, phù hợp với nhu cầu thị trưởng, đáp ứng yêu cầu về an ninh lương thực, tiêu thụ trong nước và phục vụ xuất khẩu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thí điểm các mô hình sản xuất lúa theo hướng nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái đa tầng và ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số để tăng giá trị sản xuất lúa gạo.

Các đơn vị, doanh nghiệp, HTX, người sản xuất lúa tích cực tham gia liên danh, liên kết sản xuất, mở rộng thị trường, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm; sử dụng và phát triển các nhãn hiệu tập thể về lúa gạo, xây dựng thương hiệu sản phẩm lúa gạo của doanh nghiệp; đầu tư xây dựng các cơ sở sấy, bảo quản, chế biến sâu các sản phẩm từ lúa, gạo, đầu tư khu công nghệ cao sản xuất, bán các sản phẩm lúa, gạo cao cấp có mã số vùng trồng.

Ngân Huyền