Thứ 2, 27/05/2024, 00:09[GMT+7]

Triển khai kế hoạch thực hiện các quy hoạch ngành quốc gia về năng lượng và khoáng sản

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:11:30
15,317 lượt xem
Sáng ngày 26/7, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai kế hoạch thực hiện các quy hoạch ngành quốc gia về năng lượng và khoáng sản. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công Thương triển khai những nội dung cơ bản của kế hoạch thực hiện quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch năng lượng quốc gia bao gồm các phân ngành: Dầu khí, than, điện, năng lượng mới và tái tạo với các nhiệm vụ từ điều tra cơ bản, tìm kiếm thăm dò, khai thác, sản xuất, tồn trữ, phân phối đến sử dụng và các hoạt động khác có liên quan. Kế hoạch thực hiện quy hoạch xác định các danh mục dự án cụ thể, tiến độ thực hiện các chương trình, dự án theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030; xác định phương thức, nguồn lực, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành địa phương trong việc triển khai thực hiện. Kế hoạch cũng định hướng để các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quy hoạch trong từng giai đoạn; bảo đảm phát triển tối ưu tổng thể các yếu tố khai thác, sản xuất, phân phối, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với không gian và lợi thế so sánh của các vùng, địa phương.

Theo Bộ Công Thương, việc thực hiện tốt kế hoạch và quy hoạch về năng lượng, khoáng sản sẽ khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển bền vững trên nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh và thực hiện cơ chế thị trường đối với các loại năng lượng; bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia đầu tư, sử dụng năng lượng, khoáng sản và đáp ứng yêu cầu phát triển của các vùng, địa phương.

Khắc Duẩn