Thứ 2, 26/02/2024, 18:47[GMT+7]

Kiến Xương đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản

Chủ nhật, 28/01/2024 | 17:32:53
3,720 lượt xem
Những năm qua huyện Kiến Xương đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản, khuyến khích người dân mở rộng diện tích, áp dụng khoa học kỹ thuật. Qua đó không ngừng nâng cao sản lượng, giá trị kinh tế và từng bước hình thành vùng sản xuất thủy sản hàng hóa tập trung, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Video: 280124-PSU_THUY_SAN_KIEN_XUONG.mp4?_t=1706437871

 Thu Thủy - Nguyễn Triệu