Thứ 2, 05/12/2022, 19:29[GMT+7]

Thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp

Thứ 5, 10/11/2022 | 08:50:49
1,645 lượt xem
Nhận thấy lợi ích của việc ứng dụng thương mại điện tử và được sự hỗ trợ đắc lực của Sở Công Thương, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã nhanh chóng tận dụng kênh thương mại hiện đại này để đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Video: 101122-THUC_DAY_UNG_DUNG_THUONG_MAI_DIEN_TU_TRONG_DOANH_NGHIEP.mp4?_t=1668044951

 Khắc Duẩn