Chủ nhật, 24/09/2023, 03:04[GMT+7]

Nâng cao chất lượng hoạt động đo lường cho doanh nghiệp gốm, sứ, vật liệu xây dựng

Thứ 6, 02/06/2023 | 19:19:47
1,278 lượt xem
Sáng ngày 2/6, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức tập huấn, hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp cho lãnh đạo, kỹ thuật viên các doanh nghiệp sản xuất gốm, sứ, vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Tiền Hải.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu được phổ biến nội dung cơ bản của đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Một trong những mục tiêu của đề án là tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên; xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp; tăng cường hoạt động đo lường gắn với hoạt động doanh nghiệp…

Chuyên gia về đo lường chất lượng truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Các đại biểu cũng được truyền đạt 2 chuyên đề gồm: vai trò, nhu cầu đổi mới hoạt động đo lường và nhu cầu của doanh nghiệp; hướng dẫn xây dựng, triển khai chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp. Đây là những kiến thức nền tảng giúp các doanh nghiệp chủ động tự rà soát, phân tích thực trạng chất lượng đo lường, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới trang thiết bị, có phương pháp đo lường chính xác, hiệu quả. Doanh nghiệp kiểm soát tốt quá trình sản xuất, bảo đảm độ chính xác của hệ thống phương tiện đo sẽ tiết kiệm nguyên vật liệu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, tạo môi trường an toàn, bảo vệ sức khỏe cho người lao động góp phần tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững.

Khắc Duẩn