Thứ 7, 20/07/2024, 04:05[GMT+7]

Thống nhất kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Thứ 3, 02/07/2024 | 17:53:15
1,696 lượt xem
Chiều ngày 2/7, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh họp thống nhất một số nội dung về việc tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động giai đoạn 2009-2024.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự kiến hội nghị tổng kết cấp huyện sẽ hoàn thành việc tổ chức tổng kết trước ngày 15/7/2024; hội nghị tổng kết cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7/2024. Việc tổ chức tổng kết bảo đảm tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của người tiêu dùng Việt Nam trong sử dụng hàng Việt Nam, thúc đẩy đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

Thông qua tổ chức hội nghị tổng kết nhằm đánh giá đúng tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện 15 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2009-2024; biểu dương khen thưởng và nhân rộng xác điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động ở địa phương, đơn vị.

Hà Tuyết