Thứ 7, 23/09/2023, 14:22[GMT+7]

Triển vọng phát triển các cụm công nghiệp ở Kiến Xương

Thứ 2, 30/05/2022 | 14:53:04
3,009 lượt xem
Những năm qua huyện Kiến Xương đã quan tâm chỉ đạo và có nhiều chính sách phù hợp nhằm phát triển các cụm công nghiệp. Từ đó thu hút các dự án đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tạo động lực thúc đẩy kinh tế vươn lên, đem lại diện mạo mới cho địa phương.

Video: 30522-Trien_vong_phat_trien_cac_CCN_o_Kien_Xuong.mp4?_t=1653897060

Thu Thủy – Kiên Trung