Thứ 2, 11/12/2023, 06:13[GMT+7]

Thành phố: Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tháng 8 tăng 11,6%

Thứ 4, 20/09/2023 | 17:51:13
2,996 lượt xem
8 tháng đầu năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng thành phố Thái Bình đạt gần 18.000 tỷ đồng; trong đó tháng 8 đạt 2.329 tỷ đồng, tăng 11,06% so với cùng kỳ.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp.

UBND thành phố đã tham gia ý kiến 17 dự án đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư tăng thêm gần 248 tỷ đồng, có 4 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư và 5 dự án được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư 83 tỷ đồng. Chỉ đạo tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; triển khai khảo sát thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố tỉnh Thái Bình năm 2023. Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án di dời cơ sở sản xuất kinh doanh để thực hiện Đề án “di chuyển các cơ sở sản xuất, kinh doanh; trụ sở cơ quan, đơn vị và một số điểm dân cư khu vực ven sông Trà Lý thuộc địa bàn thành phố Thái Bình để phát triển đô thị.

Minh Nguyệt