Thứ 7, 09/12/2023, 11:15[GMT+7]

Lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng phần mở rộng cụm công nghiệp Thụy Sơn

Thứ 3, 07/11/2023 | 16:17:43
7,471 lượt xem
Sáng ngày 7/11, UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phần mở rộng cụm công nghiệp (CCN) Thụy Sơn, huyện Thái Thụy. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN phát biểu tại cuộc họp.

CCN Thụy Sơn nằm trên địa bàn xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy có diện tích phần hiện trạng 20 ha, phần diện tích mở rộng theo đề nghị 21,538 ha. Tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng phần mở rộng hơn 36 tỷ đồng. Hiện nay, nhà đầu tư đã có phương án tài chính, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quản lý, bảo vệ môi trường cho CCN.

Đại diện Công ty TNHH Đầu tư phát triển và xây dựng Việt Hàn báo cáo kế hoạch đầu tư hạ tầng kỹ thuật phần mở rộng CCN Thụy Sơn; Sở Công Thương nhận xét về năng lực nhà đầu tư. Các thành viên Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN đã thảo luận làm rõ tính khả thi của dự án, phát triển quỹ đất, lộ trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phương án xây dựng hạ tầng giao thông và đánh giá năng lực đầu tư, quản lý, khai thác của doanh nghiệp... Các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu chấm điểm cho nhà đầu tư, Công ty TNHH Đầu tư phát triển và xây dựng Việt Hàn đủ điều kiện được lựa chọn là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Thụy Sơn.

Lãnh đạo Sở Công Thương nhận xét về năng lực nhà đầu tư và điều kiện mở rộng CCN Thụy Sơn. 

Đại diện nhà đầu tư hạ tầng báo cáo kế hoạch đầu tư hạ tầng kỹ thuật phần mở rộng CCN Thụy Sơn. 

Đại biểu phát biểu tại cuộc họp. 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN thống nhất giao Sở Công Thương chủ động rà soát, thẩm định lại hồ sơ và đề nghị nhà đầu tư tiếp thu các nội dung góp ý của đại biểu, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định. Khi đủ các điều kiện, nhà đầu tư hạ tầng nhanh chóng triển khai đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy hoạch, thiết kế. Trước mắt đánh giá lại công suất, khả năng đáp ứng của nhà máy xử lý nước thải tập trung để có kế hoạch đầu tư đồng bộ cho toàn bộ CCN, hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường; rà soát lại công tác quy hoạch bảm đảm phù hợp với các quy hoạch của tỉnh và huyện. Các sở, ngành chức năng cùng với UBND huyện Thái Thụy hỗ trợ, tư vấn cho nhà đầu tư hạ tầng sớm triển khai các thủ tục đầu tư, xúc tiến, lựa chọn, tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp có chất lượng cao cả về tỷ suất vốn đầu tư, công nghệ sản xuất và giá trị gia tăng vào hoạt động trong CCN Thụy Sơn trong thời gian tới.

Khắc Duẩn