Thứ 4, 28/02/2024, 07:31[GMT+7]

Công ty TNHH Logitex - Doanh nghiệp xanh, thân thiện với môi trường

Thứ 4, 10/01/2024 | 16:37:03
8,045 lượt xem
Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sợi, cùng với phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH Logitex, cụm công nghiệp Vũ Ninh, huyện Kiến Xương luôn chú trọng xây dựng môi trường doanh nghiệp xanh, sạch, đẹp.

Video: 100124-C%C3%B4ng_ty_TNHH_Logitex_doanh_nghi%E1%BB%87p_th%C3%A2n_tDng_1.mp4?_t=1704879328

 Minh Nguyệt – Trần Tuấn