Thứ 5, 01/06/2023, 19:53[GMT+7]

Kiến Xương Giữ vững hoạt động sản xuất công nghiệp

Thứ 3, 23/06/2015 | 08:15:21
1,173 lượt xem
6 tháng đầu năm 2015, trong điều kiện còn nhiều khó khăn do sự biến động về giá cả vật tư, nguyên nhiên liệu đầu vào song sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Kiến Xương vẫn có sự phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm 2015 của huyện ước đạt 1.049,2 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch năm, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Sản xuất tại Công ty May Việt Thái (Cụm công nghiệp Thanh Tân, Kiến Xương).

Ngay từ đầu năm, UBND huyện Kiến Xương đã chỉ đạo Phòng Công Thương phối hợp với các ngành chức năng của huyện tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài các cụm công nghiệp (CCN); chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề và làng nghề, tìm giải pháp hỗ trợ các làng nghề suy giảm chuyển sang nghề mới có thu nhập cao hơn đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, đất đai để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các CCN.

Hiện nay, toàn huyện Kiến Xương có 279 doanh nghiệp, trong đó 183 doanh nghiệp hoạt động tốt. Vượt qua nhiều khó khăn, các doanh nghiệp này không chỉ đạt doanh thu cao mà còn tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động, đóng góp không nhỏ vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nổi bật là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong các CCN như Công ty May Việt Thái (CCN Thanh Tân) đạt doanh thu gần 200 tỷ đồng, Công ty TNHH Sơn Hà,  Chi nhánh Thái Bình (CCN Vũ Ninh) đạt doanh thu trên 80 tỷ đồng… Hiện tại, các doanh nghiệp này đang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất để đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu đã ký năm trước và đầu năm nay.

Trong lĩnh vực nghề và làng nghề, đến nay toàn huyện có 40 làng nghề, trong đó 36 làng nghề đã được UBND tỉnh cấp đổi lại bằng, 1 làng nghề mới công nhận, 3 làng nghề chưa được UBND tỉnh cấp bằng công nhận lại. Một số ngành nghề phát triển mạnh như thảm len, dệt đũi, chạm bạc, đồng, may công nghiệp, chế biến lương thực, thực phẩm, sản xuất bao bì PP, PE, đan mặt ghế nhựa…, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động với thu nhập bình quân 2 triệu đồng/người/tháng. Tại các làng nghề trong huyện hiện có 40 doanh nghiệp không chỉ hoạt động sản xuất ổn định mà còn tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, mở rộng quy mô hoạt động, tạo thêm việc làm cho người lao động, làm nòng cốt cho các làng nghề phát triển nhanh, bền vững. Điển hình như Xí nghiệp May Đông Thắng, Công ty Mây tre Du Dương, Xí nghiệp gạch Quốc Tuấn, HTX Chạm bạc Phú Lợi… Bên cạnh những xã có làng nghề phát triển ổn định như Hồng Thái, Lê Lợi, Thượng Hiền, Quang Trung, Quang Lịch, Bình Định, Thanh Tân, Vũ Ninh, Vũ Quý, Vũ Trung, Vũ An, Minh Tân, Hồng Tiến, vẫn còn một số xã có làng nghề suy giảm là Đình Phùng, Quyết Tiến, Minh Hưng.

Thời gian tới, Kiến Xương sẽ hoàn thiện quy hoạch chi tiết CCN Minh Tân, Cồn Nhất (xã Hồng Tiến); đồng thời tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và tăng cường thu hút đầu tư vào các CCN; duy trì và phát triển bền vững các làng nghề; xây dựng dự án bảo tồn và phát triển bền vững làng nghề chạm bạc Đồng Xâm (xã Hồng Thái). Ngoài ra, huyện tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tăng cường công tác xúc tiến thương mại để quảng bá sản phẩm từ nghề và làng nghề gắn với du lịch làng nghề. Kiến Xương phấn đấu tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2015 đạt 2.224 tỷ đồng.

Trần Tuấn

  • Từ khóa