Thứ 3, 23/07/2024, 21:57[GMT+7]

Tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng quần chúng tự quản về an ninh trật tự

Thứ 3, 01/11/2022 | 17:10:11
4,699 lượt xem
Ngày 1/11, Công an tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng quần chúng tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ. Tham dự buổi tập huấn có hơn 200 đồng chí là tổ trưởng, tổ phó các mô hình tự quản trên địa bàn huyện.

Đại biểu dự lớp tập huấn.

Các báo cáo viên đã thông tin cho lực lượng quần chúng tự quản tình hình, kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021; vị trí, vai trò của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự xã hội; Quyết định số 521/2005/2005/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác nắm tình hình, phối hợp với lực lượng chức năng tham gia công tác hòa giải, quản lý giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; công tác bảo vệ hiện trường, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật; tình hình an ninh trật tự ở cơ sở hiện nay, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến âm mưu, phương thức thủ đoạn mới của các các thế lực thù địch và các loại tội phạm: tội phạm lừa đảo qua mạng, tội phạm ma túy, tín dụng đen…

Thông qua lớp tập huấn bổ sung kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng quần chúng tự quản về an ninh trật tự, nâng cao ý thức cảnh giác, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương.

Đặng Mai
(Công an tỉnh)