Thứ 6, 09/12/2022, 10:19[GMT+7]

Kiến Xương - Tiền Hải: Khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Thứ 2, 14/11/2022 | 14:56:18
1,584 lượt xem
Thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, sáng ngày 14/11, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Kiến Xương, Tiền Hải triển khai khám tuyển cho các công dân trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS.

Thanh niên xã Vũ Lăng (Tiền Hải) khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Hội đồng NVQS các địa phương đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, rà soát, nắm chắc nguồn, tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh từng công dân trong độ tuổi khám tuyển NVQS. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật NVQS, các chế độ, chính sách của công dân và gia đình được hưởng khi tham gia NVQS để công dân nhận thức rõ nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của công dân đối với Tổ quốc. Những trường hợp được tạm hoãn và miễn nhập ngũ đều được xét duyệt công khai, dân chủ, hợp tình, hợp lý. Đối với công dân trong độ tuổi NVQS không thuộc diện được miễn, hoãn phải có mặt đúng ngày theo quy định để khám sức khỏe.

Công dân huyện Kiến Xương khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại Ban CHQS huyện. 

Công tác khám tuyển được tiến hành nghiêm túc, khách quan, địa điểm khám tập trung, có niêm yết công khai danh sách. Các trường hợp trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS vắng mặt tại địa phương tiếp tục được vận động, đôn đốc khẩn trương về thực hiện khám tuyển tại các đợt khám bù, khám vét. Sau khi hoàn thành công tác khám tuyển, Hội đồng NVQS huyện Kiến Xương, Tiền Hải sẽ tổ chức phân loại, tuyển chọn ra những công dân có đủ sức khỏe, văn hóa, đạo đức, phẩm chất chính trị lên đường nhập ngũ năm 2023.

Theo kế hoạch, khám tuyển NVQS huyện Kiến Xương diễn ra từ ngày 14 – 18/11; huyện Tiền Hải từ ngày 14 – 18/11 và ngày 21/11.

Trịnh Cường